Privalomi šalmai, liemenės ir galiniai žibintai:

greitasis tyrimas apie praktiką ir faktus

Nuostatos dviratininkamsFrank Wurft, M.A,

Vokietijos Hanoverio universiteto politikos mokslų magistras

Kalbos redaktorė: Monika VerbalytėDiskusijoje apie privalomus šalmus, atšvaitines liemenes ir/arba galinius žibintus dviratininkams Lietuvos dviratininkų bendrija atliko trumpą ir greitą apklausą Europos dviratininkų federacijoje ir jos nacionalinėse organizacijose.


Gauti buvo 28 atsakymai iš 16 šalių (kai kuriose šalyse yra keletas narių), iš kurių 11 – Europos Sąjungos narės.

Visose šalyse, išskyrus Graikiją, yra įteisintas privalomas galinis žibintas, ne vienoje apklaustų šalių buvo privalomi šalmai arba liemenės, nors keliose šalyse (Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Islandijoje) privalomų šalmų įvedimas buvo atmestas kaip „neefektyvi priemonė“.

Nors tyrimų rezultatai rodo dar esamą didelę nacionalinių teisinių reglamentų įvairovę, bendra tendicija yra pripažinti būsimą standartą dviratininkų žibintams kaip vienintelę realiai efektyvią priemonę dviratininkų saugumui užtikrinti. Jų efektyvumo įrodymas yra du tyrimai, atlikti Vastybinės saugaus eismo paslaugų tarnybos1 Prancūzijoje bei Britanijos transporto tyrimų laboratorijos Jungtinėje Karalystėje (ataskaita TRRL LR1108 19842).

Ne mažai apklaustųjų pripažįsta, kad didžiausia problema yra esamų taisyklių įgyvendinimas bei laikymasis. Ir išvystyčiose šalyse pavyzdiniai tyrimai rodo, kad didelė dalis dviračių neatitinka saugaus eismo reikalavimų: 25 proc. Austrijos Graco (Graz) mieste, apie 75 proc. Prancuzijoje, panašiai ir Nyderlanduose.

Tarp pasenusių kelių eismo taisyklių daugelyje šalių yra ir nuostata, pagal kurią leidžiami tik generatoriumi varomi žibintai. Ši nuostata arba netenka galios, arba (kaip Pancūzijoje) nebetaikoma.

Išimtis dažnai taikoma sportininkams, kuriems netaikoma taisyklė važiuoti su žibintais ir atšvaitais, bet jiems neleidžiama važiuoti tamsiu paros metu ar esant blogam matumumui.

Dar neišspręsta diskusija, ar privalomi turėtų būti geltonos spalvos atšvaitai ant pedalų (jie netinka sportiniams pedalams).

Viena vienintelė iš apklaustų Europos Sąjungos šalių, įteisinusi privalomą atšvaitinę liemenę dviratininkams, bet tik nuo 2008 m. rugsėjo mėnesio ir tik neapšviestuose užmiesčio keliuose, yra Prancūzija.

Vieninteleje ES šalyje, įvedusioje privalomus šalmus, (Ispanijoje) tyrimai rodo, kad nei avarijų, nei sužaliojimų (ypač kaukolės) skaičius nesumažėjo,3 ir netgi numatomas stiprus neigiamas efektas ekologiniam turizmui.


Ateityje Europos Sąjungoje bus ginčiamasi dėl bendro dviračių apšvietimo standarto, kuris iki šiol neįtrauktas į europinius dviračių standartus.4


Dviratininkų šalmai, pasak tyrimų,5 laikomi neefektyvia priemone: ši priemonė jau keliose išvysčiusiosios dviračių kultūros šalyse buvo svarstyta ir atmesta. Ji neturės įtakos ir svarstymuose dėl dviratininkų saugumą užtikrinančių priemonių Europos lygmeniu.

Apklausos resultatai


Praktika Europos Sąjungos šalyse


1

2

3

4

5

Šalis

Privalomas galinis žibintas

Privalomas šalmas dviratininkams

Privaloma liemenė dviratininkams

Pastabos
(tamsiu paros metu tik užmiestyje neapšvietuose kelio ruožuose)Airija

taip

ne

ne


Austrija

taip

ne

ne

prie 2) min. 1 cd (candela);

prie 3) min. 20 cm² raudonas atšvaitas

Belgija

taip

ne

ne


Estija

taip

ne

ne

prie 3) šalmas privalomas vaikams

Graikija

ne

ne

ne


Italija

taip

ne

ne

prie 2) nuostata jau galioja 80 metų

Jungtinė Karalystė

taip

ne

ne

prie 2) pradedant viena valanda prieš saulėlydį ir baigiant viena valanda po saulėtekio

prie 3) šalmų įvedimas buvo atmestas kaip neefektyvi priemonė

Luksemburgas

taip

ne

ne

prie 3) privalomas galinis atšvaitinis geltonos arba baltos spalvos lipdukas ant purvasaugio

Nyderlandai

taip

ne

ne


Prancūzija

taip

ne

taip

prie 2) leidžiami tik generatoriumi varomi žibintai, bet kiti „mirksiukai“ irgi nėra baudžiami

prie 3) šalmų įvedimas buvo atmestas kaip neefektyvi priemonė

prie 4) nuo 2008 m. rugsėjo mėn.

Rumunija

taip

ne

ne

prie 3) nuo 2003 m. dviratininkams tamsiu paros metu reikia važiuoti su „drabužiais atšvaitiniu paviršumi“


Praktika ne Europos Sąjungos narėse


Šalis

Privalomas galinis žibintas

Privalomas šalmas dviratininkams

Privaloma liemenė dviratininkams

Pastabos

Australija

Taip

taip

ne


Norvegija

Taip

ne

ne

prie 3) šalmų įvedimas buvo atmestas kaip neefektyvi priemonė

Šveicarija

Taip

ne

ne

prie 2) taip pat privalomas tuneliuose, turi būti pastoviai šviečiantis

Islandija

Taip

ne

ne

prie 3) šalmų įvedimas buvo atmestas kaip neefektyvi priemonė

Rusija

Taip

ne

neKitos šalys – nedalyvavusios apklausoje (atsakymai iš kitų šalių)


Šalis

Privalomas galinis žibintas

Privalomas šalmas dviratininkams

Privaloma liemenė dviratininkams

Pastabos

Ispanija

nežinoma

taip

ne


Suomija

Taip

taip

ne

prie 3) nebaudžiama už šalmo nenaudojimą

Švedija

Taip

ne

ne

prie 3) privaloma tik nepilnamečiams
1 Les services de la Sécurité routière en sont certainement les premiers convaincus. Ils écrivaient en mars 2005:
« Quant à la luminosité, elle ne peut être avancée comme une cause majeure d’accidents. De manière générale, peu de cyclistes s’aventurent la nuit, et plus de 80 % des accidents ont lieu en plein jour. C’est le manque d’attention (31 %) et le non-respect du Code de la route (14 %) des autres usagers qui accentuent le risque d’accidents.»

2 the British Transport Research Laboratory did some work (TRRL LR1108 1984) on relative effectiveness of various cycle conspicuity aids from the viewpoint of a following driver using dipped headlights. They found that a cycle rear light gave by far the earliest, i.e. most distant, indication that there was something ahead, at about twice the distance at which a typical cycle reflector was detected. Pedal reflectors, by the way, provided the most distant recognition that the "something" was a person on a bicycle (at about one third of the rear lamp detection distance)”

3 http://ecf.com/files/2/12/16/071203_three_years_of_mandatory_cycle_helmet_use_in_spain-ECF.pdf

4 EN 14764 City- and Trekking Bicycles, EN 14765 Children bicycles, EN 14766 Mountain Bikes, EN 14781 Road Racing Bicycles

5 http://www.cyclehelmets.org/ , http://www.citeulike.org/article/1232833 , http://bicyclehelmets.org , http://fubicy.org/article.php3?id_article=136