Pranešimas žiniasklaidai


2008 04 11, Kaunas


Privalomi šalmai ir liemenes dviratininkams – smūgis dviračių kultūrai Lietuvoje


Lietuvos dviratininkų bendrija (LDB) kreipėsi į Seimo narius siūlydama keisti LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo įstatymą dėl privalomo šalmų ir liemenių įteisinimo dviratininkams. LR Seimas 2007 m. lapkričio 22 d. priėmė Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriame be visų kitų dalykų įteisino dvi iki šiol Lietuvoje negirdėtas naujoves dviratininkams: privalomas šviesą atspindinčias liemenes tamsiu paros metu ir šalmus, kuriuos reikės dėvėti visur važiuojant dviračiu, netgi dviračių takais šalia gatvių. Įstatymas įsigalios nuo 2008 m. liepos 1 d. Ši naujovė priimta be viešų konsultacijų, nenumačius neigiamų pasekmių ir neturint priemonių jos įgyvendinimui, neturint išvadų dėl tarptautinės patirties.


Lietuvos dviratininkų bendrijos siūloma pataisa dėl LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo įstatymo (2007 m. lapkričio 22 d. Nr. X-1337, Vilnius) 17 str. 2 punkto siūlo atsisakyti privalomų šalmų ir įteisinti bet kokius rūbus su atšvaitais, ne tik „kelininkų liemenes“. Nauja redakcija:


„2. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai arba kiti šviesą atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratų. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos spalvos žibintas, arba dviračio vairuotojas privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę arba būti prie drabužių prisisegęs kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje šviesą atspindinčius elementus.“


Linas Vainius, LDB pirmininkas teigia „manome, kad įstatymo 17 str. 2 punkto nauja redakcija leis pasirinkti platesnį spektrą priemonių, užtikrinančių dviratininko saugumą ir matomumą, bei padės išvengti incidentų ir nesusipratimų dėl prieštaringų įstatymo nuostatų taikymo“.


LDB iniciatyva atlikta internetinė dviratininkų apklausa, viso 643 respondentų. Ją rasite internete http://www.apklausa.lt/answerform.php?form=14277


Prieš privalomą šalmų įvedimą pasisako 72,76 % (462 žmonių) visų respondentų; prieš privalomą liemenių įvedimą atitinkamai – 55,05 % (349); už raudonos spalvos žibintų gale įteisinimą 79,94% (506). Daugelis respondentų naudoja papildomas saugumo priemones, važiuodami dviračiu. Iš jų raudoną žibintą gale 25,51 % (340); šalmą tik 10,43 % (139) – LDB žiniomis daugiausia tai sportininkai, kuriems šalmas tikrai rekomenduojamas.


Privalomos liemenės su atšvaitais dviratininkams niekur pasaulyje nėra įteisintos. Jas rekomenduoja naudoti eismo saugumą užtikrinančios institucijos, vykdydamos visuomenės informavimo akcijas. Europos šalyse dviratininkai naudoja ryškių spalvų rūbus ir lietaus apsiaustus su atšvaitinėmis juostelėmis, dviračius su tvarkingais žibintais ir atšvaitais.


Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Norvegijoje, Islandijoje šalmų įteisinimas buvo atmestas kaip neefektyvi priemonė. Privalomi šalmai Europos Sąjungoje įteisinti tik Ispanijoje 2004 m. ir tai tik užmiesčio keliuose. Ispanijos dviratininkų organizacijos vertina tai kaip neapgalvotą ir žalingą politikų veiksmą, padariusį neigiamą poveikį dviračių naudojimui šalyje. Keliose ES šalyse šalmai privalomi vaikams iki 14 m. Australijoje atliktais tyrimais, privalomų šalmų įteisinimas sumažino dviračiais važinėjančių žmonių skaičių 30-60 proc. Europos dviratininkų federacijos (ECF) nuomone, šalmai yra tik pasyvi dviratininkų apsaugos priemonė ir jokiu būdu nepadeda išvengti avarijų.


LDB atliko tyrimą dėl šalmų, liemenių ir žibintų naudojimo ES ir kitose šalyse. Su tyrimo rezultatais galite susipažinti čia: http://www.bicycle.lt/repository/2008/TyrimasDelSaugausEismo.html


Lietuvoje atsakingos institucijos iki šiol nekontroliavo kaip dviratininkai laikosi Kelių eismo taisyklių (KET) ir nesugebėjo užtikrinti net minimalių reikalavimų dėl šviesų ir atšvaitų naudojimo. Nesirūpindami sąlygų dviratininkams gerinimu, politikai ir valdininkai užsimojo dar sugriežtinti reikalavimus ir apsunkinti važinėjimą dviračiais Lietuvos gyventojams ir vis dažniau į šalį atvykstantiems turistams iš užsienio. Taip kuriamas neigiamas įvaizdis, kad Lietuvoje dviračiu važinėti pavojinga, nesaugu. Tikėtina, kad dalis užsienio turistų dviratininkų dėl šios priežasties savo atostogoms rinksis labiau patrauklias dviračių turizmui šalis, bet ne Lietuvą.


Lietuvos dviratininkų bendrija (LDB) pasisako tik už rekomendacinį, bet neprivalomą liemenių su atšvaitais ir šalmų naudojimą. Dviratininkų bendrija siūlo Seimui atšaukti šias nepagrįstas nuostatas ir pakeisti jas raudonos spalvos žibintu dviračio gale, kaip yra visoje Europoje. Papildomai LDB rekomenduoja (tačiau nesiūlo įteisinti įstatymu) visas kitas prieinamas saugaus eismo priemones dviratininkams (atšvaitines juosteles ant rankų ir kojų, ryškių spalvų rūbus ir lietpalčius su atšvaitais, kokybišką ir teisingai dėvimą šalmą ir kt.).


Vietoj nepagrįstų draudimų, siūlome už eismo saugumą atsakingoms institucijoms aktyviai bendradarbiauti su pilietinėmis organizacijomis ir vietos bendruomenėmis, vykdyti efektyvų visuomenės švietimą (ne vien gąsdinimą) dėl eismo saugumo.


Tačiau labiausiai eismo saugumą užtikrins bekompromisis karas su neblaiviais vairuotojais, kelių chuliganais, dviračių infrastruktūros gerinimas ir bendras eismo kultūros situacijos pagerėjimas.


Papildoma informacija:

Tel. (699) 33661; e-paštas: linas@dviratis.lt Linas Vainius

tel. (699) 56009; e-paštas: frankas@bicycle.lt Frankas WurftPagarbiai,


Linas Vainius


Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas