2008 04 10, Nr. 04-09, Kaunas


Kam: LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui


Dėl: Lietuvos dviratininkų bendrijos pasiūlymas dėl LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo įstatymo (2007 m. lapkričio 22 d. Nr. X-1337, Vilnius) 17 str. 2 dalies dalinio pakeitimo


Gerb. LR Seimo nariai,


Lietuvos dviratininkų bendrijos vardu siūlome keisti LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo įstatymo (2007 m. lapkričio 22 d. Nr. X-1337, Vilnius) 17 str. 2 punktą, nauja redakcija:


„2. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai arba kiti šviesą atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratų. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos spalvos žibintas, arba dviračio vairuotojas privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę arba būti prie drabužių prisisegęs kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje šviesą atspindinčius elementus.“


Siūloma LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo įstatymo 17 str. 2 punkto nauja redakcija apsvarstyta ir priimta Lietuvos dviratininkų bendrijos Taryboje ir viešai išdiskutuota Lietuvos dviratininkų forumuose.


Prašome šį pakeitimą skubos tvarka įtraukti į LR Seimo darbotvarkę ir neatidėliojant svarstyti bei priimti. Prašome įpareigoti kitas Lietuvos valdžios institucijas atitinkamai pakoreguoti poįstatyminius teisės aktus, kad būtų atšauktas privalomas šalmų ir liemenių įteisinimas nuo 2008 m. liepos 01 d.


Manome, kad nauja 17 str. 2 punkto nauja redakcija leis pasirinkti platesnį spektrą priemonių, užtikrinančių dviratininko saugumą ir matomumą, bei padės išvengti incidentų ir nesusipratimų dėl prieštaringų įstatymo nuostatų taikymo.


Prašome susipažinti su LDB iniciatyva atliktos internetinės dviratininkų apklausos rezultatais 2008 m. balandžio 10 d., viso 643 respondentų (Priedas Nr. 1). Ją rasite internete http://www.apklausa.lt/answerform.php?form=14277


Prieš privalomą šalmų įvedimą pasisako 72,76 % (462 žmonių) visų respondentų; prieš privalomą liemenių įvedimą atitinkamai – 55,05 % (349); už raudonos spalvos žibintų gale įtaisinimą 79,94% (506). Daugelis respondentų naudoja papildomas saugumo priemones, važiuodami dviračiu. Iš jų raudoną žibintą gale 25,51 % (340); šalmą tik 10,43 % (139) – LDB žiniomis daugiausia tai sportininkai, kuriems šalmas tikrai rekomenduojamas.


Siūlomi pagrindiniai pakeitimai nuo dabar galiojančio įstatymo skiriasi tuo, kad atsisakoma privalomo šalmo dėvėjimo visiems dviratininkams nuo 2008 m. liepos 01 d. išbraukiant paskutinį sakinį iš 17 str. 2 punkto „Dviračio vairuotojas, važiuodamas keliu, privalo būti užsidėjęs ir (ar) užsisegęs šalmą.“ ir dalinai pakeičiamas reikalavimas kad „dviračio vairuotojas privalo dėvėti šviesą atspindinčią liemenę“. Vietoj jo siūloma dėvėti liemenę arba kitus rūbus su šviesą atspindinčiais elementais (panašiai kaip yra šio įstatymo 15 str. 1 punkte taikoma pėstiesiems). Taip pat siūlomas įvesti reikalavimą kad tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui dviračio gale būtų privalomas raudonas žibintas, kaip daugumai transporto priemonių.


Šie siūlomi pakeitimai remiasi ilgamete ES šalių praktika ir galiojančiais teisės aktais bei Vienos konvencija (Economic Commission for Europe „Convention for Road Traffic).


Manome, kad nepagrįstai ir be viešo svarstymo priimtos įstatymo pataisos, įteisinančios privalomą šalmų dėvėjimą visiems dviratininkams visur ir visada; bei (tik) šviesą atspindinčių liemenių dėvėjimą tamsiuoju paros metu (nors paprastesnis sprendimas būtų bet kokių šviesą atspindinčių rūbų dėvėjimas) kelią didelius prieštaravimus ir diskusijas Lietuvos dviratininkų tarpe ir prieštarauja įsigaliojusioms teisės normoms ir praktikai ES šalyse. Niekur kitur ES šalyse nėra įteisintos privalomos šviesą atspindinčios liemenės dviratininkams. Jas tik rekomenduoja kai kurie eismo saugumo ekspertai ir dviratininkų organizacijos. Tačiau raudoni žibintai daugumoje šalių yra privalomi.


Šalmai dviratininkams įteisinti kaip privalomi tik Ispanijoje dviratininkams užmiesčio keliuose ir labai kritiškai vertinami dėl jų tikslingumo. Tik keliose ES šalyse šalmai įteisinti kaip privalomi tik vaikams iki 12-14 m. Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Norvegijoje, Islandijoje šalmų įteisinimas buvo atmestas kaip neefektyvi priemonė. Drįstame teigti, kad LR Seimas priėmė šias įstatymo nuostatas be pakankamos viešos diskusijos, galutinai neįvertinęs ir neturėdamas argumentų dėl jų neigiamo poveikio dviračių naudojimui ir tarptautiniam dviračių turizmui Lietuvoje. Pridedame Lietuvos dviratininkų bendrijos atliktą palyginamąjį tyrimą dėl privalomų žibintų gale, dėl šalmų ir liemenių su atšvaitais naudojimo ES ir kitose šalyse (priedas Nr. 2).


Lietuvos dviratininkų bendrijos nuomonė dėl eismo saugumo preimonių (Priedas Nr. 3)


Papildoma informacija:


Tel. (699) 33661; e-paštas: linas@dviratis.lt Linas VainiusPagarbiai,


Linas Vainius


Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas