Dalyvavimo žygyje ir atsakomybės apribojimo
TAISYKLĖS - SUTARTIS

Aš, užpildęs tarptautinio žygio dviračiais “BaltiCCycle“ anketą, esu atsakingas už anketoje pateiktos informacijos ir faktų teisingumą; įsipareigoju laiku sumokėti nustatyto dydžio dalyvavimo mokestį ir žygio metu laikytis TURISTO STATUTO, Kelių eismo taisyklių bei organizatorių nurodymų, o taip pat suprantu, kad už šių taisyklių nesilaikymą galiu būti pašalintas iš žygio.

Aš sutinku, kad:

 1. įvykus nelaimingam įvykiui, klausimai dėl atsakomybės ir nuostolių atlyginimo yra sprendžiami tarp žygeivio ir trečiosios šalies, jei tai nesusiję su žygį aptarnaujančiu personalu;
 2. žygio organizatoriai neatsako už:
  • oro sąlygas, kelių, ypatingai žvyrkelių, ir dviračių takų techninę būklę;
  • žygeivio nelaimingus įvykius su kitais kelių eismo dalyviais (automobiliais, dviratininkais, pėsčiaisiais ir pan.);
  • žygio metu prarastą žygeivio asmeninį turtą (pvz.: dviračio vagystę ir pan.);
  • kitų žygio dalyvių padarytus nuostolius, nes už tai atsako tik jie patys, o už nepilnamečių veiksmus atsako juos lydintys asmenys;
  • netvarkingus žygeivio asmens dokumentus ir dėl to galimą sugaišimą muitinėse, vežant žygio dalyvius į starto vietą ar parvežant namo;
  • žygeivio dviračio gedimus ir jų remontą;
  • force majeur.

TURISTO STATUTAS

Priimtas turistų suvažiavime 1966 m. liepos 03 d. Punios šile

Tu - turistas: gamtos draugas, žmonių bičiulis, gimtosios Žemės sūnus. Kiekvienas Tavo žygis teneša naudą gamtai, žmogui, Tėvynei.

1.         

Nei vieno žygio be konkretaus tikslo! Kelionė, tai naujų žinių šaltinis, nauja Tavo turistinio tobulumo pakopa.

2.         

Šventai gerbk ir ūgdyk turistinę draugystę. Kiekvienas sutiktas turistas - Tau bičiulis.

3.         

Žygyje kovok už žvalią grupės nuotaiką, sveiką turistinę dvasią.

4.         

Gerbk žygio vadovą. Jo žodis - Tau įstatymas.

5.         

Gerbk žmogų sutiktą kelyje: mokėk atsidėkoti už pagalbą, už gerą mokėk geru.

6.         

Nežemink turisto vardo: žygyje demonstruodamas netvarkingą aprangą, arba nekorektiškumą santykiuose su vietiniais gyventojais.

7.         

Mylėk ir globok mišką - savo antruosius namus. Jo priešai - tavo priešai. Kiekvienam padėk jį pažinti ir pamilti.

8.         

Nežymėk savo maršrutų prišiukšlintomis pakelėmis, netvarkingai paliktomis stovyklavietėmis, nusiaubtais gražiais gamtos kampeliais.

9.         

Gerbk ir saugok krašto praeities paminklus, brangią savo pirmtakų relikviją. Ryžtingai kovok su jų žalotojais.

10.      

Pirmiausia pažink gimtinę, o tik paskui žavėkis tolimomis kelionėmis.

11.      

Žygyje - jokių svaiginamųjų gėrimų.

12.      

Turizmo prisiplakėliams, savanaudžiams ne vieta mūsų šeimoje. Teršiančius turizmo dirvą šalink iš savo draugų tarpo, kaip piktžoles.

13.      

Žygyje nuolat atmink, kad visuomenės akyse Tu atstovauji savo kolektyvą, savo kraštą. Atstovauji mūsų darnią turistinę šeimą.

Siųsdamas registracijos anketą aš patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su šiomis taisyklėmis, o kad šis elektroninis patvirtinimas turėtų juridinę galią, įsipareigoju žygio pradžioje pasirašyti dalyvio sutartį.