www.BaltiCCycle.eu
  Naujienos LDB Straipsniai Maršrutai/trasos Žygiai Kelionių įspūdžiai Pajūrio dviračių trasa

Naujieji knygnešiai gabens knygas dviračiais (2004)
Darius Ramančionis

Šiemet lietuviškas pasaulis mini lietuviškos spaudos lotiniškomis rašmenimis atgavimo 100-ąsias metines. Norint priminti ir atgaivinti unikalias pasaulyje knygnešystės tradicijas, organizuojamas “naujųjų knygnešių” dviračių žygis “Knygnešio kelias”. Devynių dienų tarptautinio žygio tikslas - pakartoti Pietų Žemaitijos knygnešių kelią nuo Šiaulių iki Tilžės ir atgal.

Spaudos draudimo laikais Didžioji Lietuva buvo okupuota Rusijos ir lietuviška spauda  spausdinta ir gabenta iš Mažosios Lietuvos. Šiandiena lietuviško žodžio Užnemunės Mažosios Lietuvos lietuviai laukia iš Didžiosios Lietuvos. Šių laikų “naujaisiais knygnešiais” bus žygyje dalyvausiantys dviratininkai, kurie gabens bent po vieną lietuvišką knygą Mažosios Lietuvos lietuviams. Bus gabenama ir “Didžiosios Lietuvos lietuviška knyga” su “naujųjų knygnešių” palinkėjimais Mažajai Lietuvai ir lietuviškam raštui.

Žygis vyks 2004 metų liepos 17-25 dienomis. Žygio maršrutas: Šiauliai – Šilo Pavėžupis (Kurtuvėų regioninis parkas) – Kelmė – Tytuvėnai (Tytuvėnų regioninis parkas) – Šiluva – Dubysos regioninis parkas - Raseiniai – Skaudvilė – Gaurė – Viešvilės rezervatas –Bitėnai (Rambyno regioninis parkas) – Mikytai – Tilžė – Pagėgiai – Tauragė – Pagramančio regioninis parkas – Šilalė – Varnių regioninis parkas – Kurtuvėnai (Kurtuvėnų regioninis parkas) – Šiauliai (iš viso apie 400 km).

Žygyje aplankysime su knygnešyste ir lietuviška raštija susijusias istorines vietas, knygnešių kapus. Knygnešių kelias veda per šešis regioninius parkus ir Viešvilės valstybinį rezervatą, kur geriausiai išsaugotas gamtinis tradicinis kraštovaizdis, autentiška aplinka, kuria gerėjosi knygnešiai svajodami apie krašto ateitį. Vyks susitikimai su mietų, miestelių gyventojais ir valdžios atstovais. Jie gabenamoje “Didžiosios Lietuvos lietuviškoje knygoje” galės įrašyti savo palinkėjimus Mažajai Lietuvai, lietuviškai kalbai ir raštui.

Prie Rambyno kalno planuojama surengti misteriją lietuviškam raštui ir lietuviško žodžio patriarchams atminti, su eisena, didžiavyrių Vydūno ir M.Jankaus kapų lankymu, dainomis, aukuro uždegimu, naktiniais skaitiniais, kanklių muzika.

Knygos pergabentos per Lietuvos sieną bus padovanotos Mažosios Lietuvos lietuvių bendruomenei Vydūno namuose Tilžėje. Atgalios į Šiaulius bus gabenama “Mažosios Lietuvos lietuviška knyga” su laišku Didžiajai Lietuvai.

Žygis baigsis Kurtuvėnuose klojimo teatrų švente.

Žygiui numatoma parengti ir išleisti knygelę su maršruto aprašymu. Šia knygele ateityje galės pasinaudoti visi norintys pravažiuoti “Knygnešių keliu”.

Nors žygis yra simbolinis, tačiau turi gilią prasmę. Kiekvienas žygio dalyvis pajaus knygnešio dvasią gabendamas lietuvišką knygą kuprinėje dulkėtais tėvynės takais broliams užnemunės lietuviams. Žygis yra knygnešių gyvosios istorijos tąsa, primenanti visuomenei žmones, suvokusius kalbos reikšmę ir aukojusius savo gyvenimus už lietuvišką raštą.

Žygio organizavimui yra suburta iniciatyvinė grupė iš valstybinių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, kuriai vadovauja Kurtuvėnų regioninio parko direkcija. Organizuojant žygį dalyvauja Lietuvos dviratininkų bendrija, Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų asociacija, Šiaulių turistų klubas, Šiaulių miesto Kūno kultūros mokykla, Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas “Aukuras” ir kitos organizacijos.

Norintys keliauti kartu ar paremti žygį informaciją gali rasti internete www.dviratis.lt, www.aukuras.lt.


Draugai:
catdays.net