Give Cycling a Push

Implementation Fact Sheet

STextBox 10katinimas/ SĄMONINGUMO DIDINIMAS

DVIRAČIŲ TESTAVIMO RENGINIAI

Apžvalga

Žmonės, kurie paskutinį kartą važinėjo tik dviračiu su fiksuota pavara arba žmonės, dėl fizinės negalios negalintys važinėti su standartiniu dviračiu, gali būti labai nustebinti šiuo metu esamo dviračių asortimento. Informacijos apie dviračius galima gauti įvairiais būdais, tačiau praktinė patirtis, įgyta per dviračių testavimo renginius, gali labai efektyviai padėti žmonėms rasti tinkamą dviratį būtent jiems ir tokiu būdu sukurti ilgalaikį, entuziastingą norą važinėtis dviračiu.

Įvadas ir tikslai

Apibrėžimas

Dviračių testavimo renginys, tai vienos dienos renginys, kuriame žmonės gali išbandyti įvairių rūšių dviračius. Dviračių gamintojai yra kviečiami pateikti įvairius dviračius ir trumpoje bandymų trasoje žmonės gali juos išbandyti. Priklausomai nuo miesto ir nuo to, kiek jame yra dviratininkų, didžiausias dėmesys gali būti skirtas dviratininkams apskritai arba suskaidytas į tikslines grupes, tokias kaip: renginys pensininkams, žmonėms turintiems fizinę negalią, arba šeimoms su mažais vaikais.

Funkcija/Tikslai

PFreeform 16Freeform 24agrindinė kliūtis važinėtis dviračiu, tai mechaniškai atsparių, komfortabilių dviračių nebuvimas. Šiuo metu žmonės gali rasti daug informacijos apie įvairiausius dviračius internetu ar kitomis reklamos formomis, tačiau praktinis patyrimas bandant dviračius kiekvienam žmogui individualiai gali daug labiau išugdyti žmonių entuziazmą ir norą jais važinėtis.

Dviračių testavimo renginiai suteikia galimybę žmonėms susipažinti su plačiu dviračių asortimentu, taip pat juos išbandyti. Elektriniai dviračiai yra vienas iš dalykų, ko žmonės nėra linkę pirkti neišbandę

Dviračių testavimo renginiai taip pat suteikia dalyviams galimybę palyginti platų dviračių asortimentą, kas sunkiai įsivaizduojama individualiose parduotuvėse.

Pritaikymo galimybės

Dviračių testavimo renginiai yra tinkami tiek miestuose, kur mažai dviratininkų, tiek miestuose, kur jų daug.

Tikslinė grupė

Mieste, kur dviratininkų yra mažai, tikslinė grupė yra potencialus dviratininkas. Tai gali būti suaugusieji, kurie paskutini kartą važiavo dviračiu su fiksuota pavara ir nepatogia sėdyne ir nėra susipažinę su dviračių technologijos raida.

Miestuose, kur važiuoti dviračiu yra gana normalus reiškinys, bet dar nėra visiškai integruotas į miesto kultūrą – čia reikėtų atkreipti dėmesį į galimybę išplėsti dviračių naudojimą. Pavyzdžiui:

Miestuose, kur važiavimas dviračiu yra miesto kultūros dalis, didžiausias dėmesys gali būti skirtas atskiroms tikslinėms grupėms tokioms kaip: žmonės su negalia, kurie negali prisijungti prie vyraujančios standartinių dviračių tendencijos. Tai galėtų apimti :

Miestuose, kurie įsikūrę kalnuotose vietovėse – nesvarbu kiek dviratininkų juose yra – dėmesys turi būti skirtas elektriniams dviračiams arba dviračiams su įvairiomis pavaromis, tuomet galima lengviau įveikti pagrindines topografijos kliūtis.

Įgyvendinimas

Galimi partneriai

Planavimas

Vieta

Kas turi būti bandymo aikštelėje?

Dviračiai. Jūs turėtumėte turėti įvairių dviračių, taip pat įvairių jų dydžių, tam kad žmonės pamatytų ir išbandytų pagrindines jų funkcijas.

Katalogai ir informacija apie saugų važiavimą dviračiu, vietos dviračių žemėlapiai, informacija, susijusi su vietiniais dviračių renginiais ar jų veikla (su dviračiu į darbą skatinamieji renginiai, socialiniai važiavimai, tarptautinė diena be automobilio, dviračių kursai ir pan. ).Ekspertai, kurie sugebėtų paaiškinti visus dviračių ypatumus

Renginio reklama

Analizė

Stiprybės

Silpnybės

Poveikio vertinimas

Galima rinkti dalyvių kontaktinę informaciją ir praėjus keliems mėnesiams po įvykio atlikti internetinį tyrimą , tokiu būdu išsiaiškinama ar dalyviai nusipirko dviratį, ar buvo paskatinti naudoti savo dviratį (jeigu jį turėjo) po praėjusio renginio.

Informacija apie pardavimus taip pat gali būti gauta iš renginyje dalyvavusių dviračių prekybininkų.

Sėkmės veiksniai ir kliūtys

Geros praktikos atvejai

1 pavyzdys

Elektrinių dviračių testavimas arba diena be automobilio – Bremenas (Vokietija)

Vokietijos dviračių asociacijos Bremeno skyrius 2009 metais per dieną be automobilio suorganizavo dviračių testavimo renginį skirta elektriniams dviračiams, kuris įvyko daugiaaukštėje automobilių stovėjimo aikštelėje. Pasirinkta vieta suteikė dviratininkams galimybę išbandyti Elektrinius dviračius važiuojant įkalne su ir be elektros pagalbos.

PFreeform 24Freeform 16enki vietos prekybininkai pristatė apie 25 elektrinius dviračius. Prekybininkai dalyvavo renginyje kaip instruktoriai, taip pat prižiūrėjo dviračius. Nors organizatoriai nesuskaičiavo dalyvių skaičiaus (nebuvo leista pardavinėti dviračius renginio metu), renginys susilaukė didelio dėmesio ir žmonių susidomėjimo elektriniais dviračiais.


Daugiau informacijos :
adfc-bremen.de/cms/front_content.php?idcat=183&idart=867 arba susisiekite su: klaus-peter.land@adfc-bremen.de.

Bremenas tai miestas, kuriame dviračiais naudojasi 25% gyventojų.Nuotraukos: Hannah Grundey

2 pavyzdys

Pedelec parodų salė – Štutgartas, Vokietija

2007 metais Štutgarto miesto meras paskelbė, kad 20% miesto transporto turėtų būti dviračiai. Tačiau, atsižvelgus į kalvotas Štugarto vietoves (aukščių skirtumas iki 300 metrų), buvo nuspręsta kad tinkamiausias variantas šiam miestui yra elektriniai dviračiai ir Štutgartas turi iš mašinų miesto tapti elektrinių dviračių miestu. Buvo imtasi įvairių iniciatyvų. Viena iš jų, tai elektrinių dviračių parodų salė centrinėje Štutgarto vietoje įkurta tam, kad žmonės sužinotų daugiau apie jų mobilumą ir galimybes. Tai buvo padaryta bendradarbiaujant su ExtraEnergy, kurios veikla yra orientuota į nepriklausomos informacijos tiekimą, propagavimą ir testavimą, susietą su elektrinėmis transporto priemonėmis visame pasaulyje.

(www.extraenergy.org/main.php?language=en&category=extraenergy&subcateg=22&id=176).

Daugiau informacijos apie elektrinius dviračius rasite čia:

www.datei.de/public/extraenergy/Showroom-Stuttgart-eng.pdf

ŠFreeform 16tutgartas yra miestas, kuriame dviračiais naudojasi 7% miesto gyventojų.

Bike Testing Events page 4 of 4