Give Cycling a Push

Implementation Fact Sheet

STextBox 10katinimas/ SĄMONINGUMO DIDINIMAS

TIKSLINĖS VAŽIAVIMO DVIRAČIU TRENIRUOTĖS SKIRTOS SUAUGUSIEMS

AFreeform 16Freeform 24pžvalga

Dauguma suaugusiųjų pasirinktų dviratį kasdiene susisiekimo priemone, jei, jų manymu, galėtų tai padaryti. Kai kuriems Europos miestams didelė kliūtis pasikeisti yra važiavimo dviračiu įgūdžių neturėjimas suaugusiųjų tarpe (ar tam tikruose pogrupiuose). Nors kai kurie taip ir neišmoko balansuoti ant dviejų ratų, kiti turi įgauti įgūdžių, reikalingų saugiai ir patikimai važinėti judriomis gatvėmis. Tiksliniai mokymai ir apima šiuos du kriterijus.

PLANAS ir TIKSLAI

Apibrėžimas

Tikslinės suaugusiųjų važiavimo dviračiu mokymo pogramos, tai grupinės programos, kuriose suaugusieji įgauna įgūdžių reikalingų saugiai ir patikimai dalyvauti eisme. Mokymas gali būti skirtas tiems, kurie neišmoko važiuoti dviračiu vaikystėje arba orentuotas į grupę žmonių, kurie moka važiuoti, tačiau nepasitiki savo jėgomis judriose gatvėse.

Funkcija/Tikslai

Mokymo programų tikslas yra padėti suaugusiems įveikti pagrindines važiavimo dviračiu kliūtis: nemokėjimą važiuoti dviračiu ar įgūdžių ir pasitikėjimo trūkumą važinėjant miesto aplinkoje. Juk suaugusieji yra potencialūs dviratininkai.

Taikymo sritis

Suaugusiųjų važiavimo dviračiu mokymo programos yra tinkamiausios ir labiausiai reikalingos tose miesto teritorijose, kur atstumai tarp išvykimo ir atvykimo vietų yra pakankamai nedideli, kad juos būtų lengva pasiekti dviračiu. Miestuose, kur dviračių transportas dra nėra labai populiarus, tikslinė grupė gali būti labai plati. Miestuose, kur dviratininkai sutinkami dažnai, pagrindinis dėmesys turi būti skirtas mažesnėms grupėms, kurios neįeina į pagrindines.

Tikslinės grupės

Tikslinė grupė skirta suaugusiųjų važiavimo dviračių mokymo programai, priklausys nuo miesto tipo ir jo konkrečių poreikių.

Įgyvendinimas

Partneriai

Yra didelis potencialas bendradarbiavimui, siekiant įgyvendinti suaugusiųjų dviračių važiavimo treniruočių programas. Programose, kurios orentuotos į suaugusiuosius, kurie turi nuosavus dviračius, tačiau nenaudoja jų (arba naudoja tik pramoginiais tikslais), pontencialūs partneriai galėtų būti:

Miestuose, kuriuose dviračių transportas yra populiarus, pagrindiniai rėmėjai gali būti organizacijos, kurios dirba su įvairiomis dviratininkų grupėmis ( pavyzdžiui, imigrantus aptarnaujančios organizacijos jei tikslinė grupė yra imigrantai arba senjorų grupės ar organizacijos jei tikslinė grupė yra senjorai).

Kampanijos planavimas

Siūloma kurso trukmė ir turinys skirsis priklausomai nuo tikslinės grupės, tiems kas mokosi "nuo nulio" reikės daugiau laiko, nei tiems kas nori įgauti įgūdžių reikalingų važinėjant mieste.

Važinėjant gatvėmis su patyrusiu instruktoriumi mokinys įgauna daugiau pasitikėjimo savimi ir jis bus įtikintas rinktis dviratį dažniau. Į suaugusiųjų važiavimo dviračiu mokymo programą turėtų įeiti: eismo teorija, dviračio naudojimo praktika ir važiavimas gatvėmis su instruktoriumi.

Galime neišradinėti dviračio iš naujo (t.y. kurti naujas mokymo programas, kurios jau yra sukurtos kitur), o susisiekti su miestais, kurie jau yra sukūrę panašias važiavimo dviračiu treniruočių programas.

Išlaidas, kurios atsiras įgyvendinant programą, sudaro: programos plėtra, programos administravimas, instruktorių atlyginimai, relama ir skatinimas, programų vertinimas, medžiagos ( liemenės, remonto įrankiai, įspėjamieji kelio ženklai ir t.t)

Galimus pajamų šaltinius sudaro: valstybės parama, įmonių parama, dalyvių mokesčiai.

Aplinkybės

Stiprybės

Suaugusiųjų dviračių važiavimo kursai tarnauja kaip geras pavyzdys vaikų treniruotėms.

Silpnybės

Įgyvendinti programą, ją organizuoti ir valdyti, be tam skirto koordinatoriaus (su partnerių pagalba) gali būti labai sunku.

Poveikio įvertinimas

Dalyvių tyrimo metu, pasibaigus treniruotėms bus įvertintas jų pasitenkinimo lygis. Dalyvių skaičius renginio metu parodys susidomėjimą renginiu.

Tolesni tyrimai (pvz. 6 mėnesių ir 1 metų po kursų baigimo) parodys ar mokymo programa davė norimą rezultatą, t.y. ar dalyviai naudoja dviratį kaip transporto priemonę. Tokie tyrimai gali būti valdomi (ir rezultatai sukaupti) internetinėmis apklausomis, skiriant tam mažai lėšų.

Sėkmės veiksniai ir kliūtys

Įvairių bednruomenės sektorių bendradarbiavimas yra labai vertinamas (verslo, viešojo transporto, vyriausybės, sveikatos priežiūros, žiniasklaidos ir t.t) dėl finansinės paramos, bei suteiktų galimybių.

Suaugusiųjų mokymo kursai bus vertinami bendruomenėse pagal tai, kiek laiko jie trunka, kokią naudą suteikia ir kiek kainuoja. Jei dviračiai mieste nėra labai vertinami, reikės daugiau pastangų įtikinti žmones, kad jie investuotų daugiau laiko ir pinigų į treniruočių programas.

Labai tikėtina, kad miestuose, kur dviračiai nėra labai populiarūs, žmonės nenorės mokėti už kelių valandų dviračio vairavimo kursus. Siūlant kursus nemokamai galima būtų įveikti išlaidų barjerą, tačiau taip padarius atsirastų kitų pasėkmių: žmonės gali nepakankamai įvertinti paslaugas, kurios jiems yra suteikiamos arba neatvykti į užsiregistruotus kursus nes už tai nemokėjo. Taigi apmokestinti kursus yra gera mintis, tačiau mokestis turi būti nedidelis.

Skatinimas yra svarbiausias siekiant sėkmės.

Miestuose, turinčiuose mažą transporto rūšių pasiskirstymą, važiavimas dviračiu laikomas rizikinga veikla. Yra būtina kurti saugią, malonią ir linksmą aplinką.

Programos orentuotos į tikslines visuomenės grupes (pvz. imigrantus) gali būti netinkamos miestuose, kur mažai dviratininkų, tačiau turi būti dedamos pastangos, siekiant jų neišskirti iš programų skirtų didesnei auditorijai. Tai gali būti vykdoma, reklamuojant programas didesnių imigrantų grupių kalbomis arba pasamdant tam tikros tautybės instruktorius.

Geros praktikos pavyzdžiai

1 pavyzdys

Tilburgas (NL) – Dviračių švietimas skirtas moterims imigrantėms

Moterų imigrančių centras esantis Tilburge, jau 25 metus siūlo dviračių vairavimo kursus moterims imigrantėms. Kursai vyksta 10-12 žmonių grupėje. Jų trukmė 10 savaičių, skiriant 1 valandą per savaitę. Ši programa yra finansuojama vietinės administracijos kartu su apskričių, nacionalinių arba kitų specialių finansavimo šaltinių lėšomis. Kiekvienas iš dalyvių moka €25.


Pamokos yra suskirstytos į kelias dalis: važiavimo dviračiu, teorinę ir socialinę. Visos 3 dalys yra vienodai svarbios. Važiavimo dviračiu pamokos padėjo moterims keliais aspektais: važiavimas dviračiu yra greitas ir pigus būdas keliauti, padeda kurti pasitikėjimą ir nepriklausomybę tarp dalyvių, taip pat suteikia fizinių pratimų. Kursai ne tik padėjo moterims įgauti reikiamų įgūdžių važiuojant dviračiu, bet tuo pačiu tapo ir susirinkimo vieta, kur moteris gali bendrauti ir keistis informacija. Kursai baigiasi baigiamuoju egzaminu ir jį išlaikiusieji gauna sertifikatą.

Freeform 24

1996 metais Tilburge buvo įkurtas Steunpunt Fiets (dviračių palaikymas). Ten, moterų imigrantų centras ėmėsi iniciatyvos parengti mokymo medžiagą dviračių važiavimo kursams, kurie yra siūlomi daugelyje miestų ir kaimų. Steunpunt Fiets tikslas yra remti moterų imigrančių integraciją į dviračių transporto populiarinimą visoje šalyje.

Daugiau informacijos: www.steunpuntfiets.nl/English.html arba http://www.fietsvriendinnen.nl/ (tik olandų kalba) arba susisiekti su Angela van der Kloof a.vanderkloof@mobycon.nl

Tilburgas tai miestas, kuriame dviračiais naudojasi maždaug 30% gyventojų.

Nuotraukos: Angela van der Kloof, Mobycon, Nyderlandai

2 pavyzdys

Vankuveris (CA) – programa, skirta orentuotis dideliame mieste

Programa orentuota į suaugusiuosius, kurie į yra potencialūs dviratininkai. Ši programa remia vetinę reklamą "su dviračiu į darbą". Potencialūs dalyviai išreiškė susidomėjimą, tačiau nėra važinėję dviračiu jau daugybę metų, todėl jiems prireikė pagrindinės informacijos.

Vienos dienos programą sudaro: eismo teorija, dviračio vairavimo praktika, atliekama tuščioje mašinų stovėjimo aikštelėje ir lėtas grupinis dviejų valandų važiavimas keliu. Programą kuruoja Vankuverio apskrities dviratininkų koalicija. Pradinis finansavimas buvo gautas iš vietinės kredito firmos dotacijos. Kitos lėšos buvo gautos iš dalyvių taip pat iš vietinių savivaldybių ir Metro Vancouver transportavimo institucijos. Daugiau informacijos: www.vacc.bc.ca/cycling/cycling.php?pageID=5 ar susisiekiant su: info@vacc.bc.ca.

VFreeform 16ankuveris tai miestas, kuriame dviračiais naudojasi 3.5% gyventojų.

Targeted Bicycle Training Programmes page 4 of 4