Give Cycling a Push

Implementation Fact Sheet

Skatinimas/ SĄMONINGUMO DIDINIMAS

DVIRAČIŲ BAROMETRAI

AFreeform 16Freeform 24TextBox 10pžvalga

Dviračių barometrai gali būti vienas iš propagavimo įrankių, skatinančių naudotis dviračiu susisiekimo tikslais mieste. Dviračių barometrai parodo kiek dviratininkų pravažiuoja pro tam tikrą vietą per dieną ir per metus. Gerai matomi barometrai tampa pagrindiniu tašku, identifikuojančiu miestiečius, kurie naudojasi dviračiais susisiekimo tikslais. Žmonės dažnai būna nustebinti barometrų duomenimis apie tai, kiek dviratininkų yra jų mieste ir kaip tie skaičiai keičiasi.

Įvadas ir tikslai

Apibrėžimas

Dviračių barometrai – elektriniai detektoriai, kurie gali būti naudojami ant bet kokio paviršiaus ir fiksuoja pravažiuojančius dviratininkus (nefiksuoja pėsčiųjų ir kitų transporto priemonių). Barometre yra jutiklis ir ekranas. Šis prietaisas fiksuoja prisiartinančius dviračius ir siunčia duomenis į bendrą sistemą. Ekrane rodoma kiek dviratininkų pravažiavo šią dieną arba per šiuos metus. Prie barometrų gali būti pritvirtinti ir papildomi įrenginiai, kaip pvz. nemokama ratų pompa dviratininkų patogumui.

Funkcija/Tikslai

Aiškiai matomi skaičiai apie tai, kiek dviratininkų šiandien pravažiavo pro barometrą, padeda žmonėms įsisąmoninti, kad dviratis gali būti puiki susisiekimo priemonė kiekvienai dienai. Barometrų instaliavimas prie dviračių takų:

Pritaikymo galimybės

Dviračių barometrai yra tinkami miestuose, kur jau yra didesnis dviratininkų skaičius, mažiausiai 10 %. Tuose miestuose, kur mažas dviratininkų skaičius, barometrai neduotų daug naudos.

Jei jūsų mieste dar nėra daug dviratininkų, vis tiek galima pastatyti vieną ar daugiau barometrų tam, kad pradėti rinkti duomenis apie dviratininkų skaičių jūsų mieste, kad būtų galima lengviau atlikti stebėseną (monitoringą), stebėti kaip keičiasi žmonių, besinaudojančių dviračiais, skaičius ir tai padės įgyvendinti dviračių infrastruktūros plėtrą ir propagavimo kampanijas. Jei barometrui pasirenkama gera vieta, surinkti duomenys gali tapti stipriu įrankiu stebint kaip keičiasi dviratininkų skaičius mieste.

Tikslinės grupės

Dviračių barometrai nukreipti į dvi tikslines grupes:

  1. Plačiąją visuomenę – plačiajai visuomenei barometrai parodo kiek dviratininkų pravažiuoja per dieną jų miestuose. Tai padeda sukurti pasididžiavimo jausmą dėl dviratininkų jų mieste, bei duoda peno mintims (Kaip atrodytų miestas, jei vietoj visų šių dviratininkų, važinėtų automobiliai?). Taip pat, kai kurie žmonės gali užsinorėti patys sėsti ant dviračių.

  2. Dviratininkus – jie gali būti vertinami už tai, kad renkasi dviračius, skatinami važinėtis dažniau, o taip pat, skiriamas koks nors prizas tam, kuris tą dieną pravažiuoja, pavyzdžiui, tūkstantasis.

Įgyvendinimas

Partneriai

Dviračių barometrai gali būti įrengiami vietinės valdžios be jokių partnerių. Jei tam tikros įmonės ar įstaigos nori prisidėti (tarkim, finansiškai), savivaldos atstovai vis tiek turi dalyvauti, jei barometras įrengiamas viešoje vietoje.

Techninės specifikacijos ir kaina

Dviračių barometrai turėtų būti įrengiami populiarioje, dažnai pravažiuojamoje dviračių trasoje (geriausia – be pašalinių transporto priemonių) miesto centre arba šalia didelių sankryžų. Ekranas turėtų būti gerai matomas, tačiau neturi trukdyti pėstiesiems, dviratininkams ir kitoms transporto priemonėms. Barometras turi būti įrengtas tokioje vietoje, kur dviratininkai pravažiuoja, o ne sustoja.

Ekranai rodo kiek dviratininkų pravažiavo tą dieną, tais metais, bei laiką.

Dviračių barometrai gali būti skirtingų formatų. Priklausomai nuo pasirinktos vietos, reikia atsižvelgti į kai kuriuos barometrų parametrus:

Dviračių barometro kaina gali svyruoti maždaug tarp 14 000 ir 22 000 eurų. Jie gaminami Danijoje, Italijoje ir Prancūzijoje (daugiau informacijos gali gauti susisiekus su PRESTO programoje dalyvaujančiais miestais).

Analizė

Stiprybės

Silpnybės

PFreeform 24oveikio vertinimas

Dviračių barometras skirtas suskaičiuoti pravažiuojančius dviratininkus per tam tikrą laiko tarpą. Norint įvertinti visuomenės požiūrį į barometrus, galima sukurti anketas su klausimais apie dviračius.

Sėkmės faktoriai ir kliūtys

Labai svarbu pasirinkti tinkamą vietą barometrui. Jis turi būti gerai matomas ir stovėti vietoje, kur pravažiuoja daug dviratininkų.

Dviračių barometro kaina gali būti kliūtis juos įrengti kai kuriuose miestuose. Tokiu atveju gali padėti kitų įstaigų parama. Ant barometro gali būti skirta vieta rėmėjo reklamai.

Barometrus tikslinga įrengti tada, kai dviratininkų mieste yra daug, kad skaičiai stebintų žmones. Nes jei dviratininkų skaičius bus mažas, visuomenė gali piktintis dėl išlaidų nereikalingam įrenginiui.

Dviračių barometras nėra priemonė, kuri veikia viena. Greta turi veikti ir kitos priemonės, kurios skatintų žmones naudotis dviračiais.

Geros praktikos pavyzdžiai

1pavyzdys

Cykelbarometer” – Dviračių barometras Odensės mieste Danijoje (DK)

Pats pirmas dviračių barometras buvo įrengtas Danijoje, Odensės mieste, 2002 metais, kaip dviratininkus skatinančioji priemonė. Barometras rodo kiek dviratininkų pravažiavo tą dieną, bei viso per tuos metus. Vėlesni barometrai, įskaitant ir įrengtą Kopenhagoje 2009 metais, prie savęs turi padangų pompą orui prisipūsti.

Daugiau informacijos rasite www.cykelby.dk/eng/index.asp arba parašę adresu info@cykelby.dk

Odensės mieste dviračiais naudojasi maždaug 26 % miesto gyventojų

2 pavyzdys

Bicycle Barometer” – Dviračių barometras Bolzano mieste Italijoje (IT)

Pirmasis dviračių barometras Italijoje buvo įrengtas 2006 metais Bolzano mieste, projektuojant viaNova gatvę. Maždaug 9000 dviratininkų pravažiuoja pro barometrą kiekvieną dieną.

Daugiau informacijos rasite čia: www.eltis.org/study_sheet.phtml?study_id=1250&lang1=en arba parašę adresu info@oekoinstitut.it.

Bolzano mieste 2002 metais dviračiais naudojosi maždaug 20% miestiečių, o 2005 metais – 25 %.

Daugiau dviračių barometrų yra Švedijoje Stokholme, Gotenburge ir Malmo miestuose, Kopenhagoje Danijoje, Norvegijos miestuose Trondheim ir Christianson, Suomijoje, Nyderlanduose. Planuojama statyti Brėmene Vokietijoje, vykdant PRESTO projektą.

Freeform 16

Bicycle Barometers page 3 of 3