Give Cycling a Push

Implementation Fact Sheet

SFreeform 16Freeform 24TextBox 10katinimas/ SĄMONINGUMO DIDINIMAS

TIKSLINĖS DVIRAČIŲ NAUDOJIMOSI KAMPANIJOS – MOKYKLOS

Apžvalga

Atliktas tyrimas parodė, kad maždaug pusė Jungtinės Karalystės mokinių norėtų važiuoti į mokyklą dviračiu, tačiau tėvai arba mokykla neleidžia to daryti dėl nepakankamo saugumo. Rajonuose, kur dviračiais važinėja mažai suaugusiųjų, vaikai neturi iš ko perimti įprotį važinėtis dviračiu. Tokiu atveju padėti gali mokyklų kampanijos, skatinančios naudotis dviračiais. Tokios kampanijos įdiegia įgūdžius vaikams, o tuo pačiu gal ir tėvams.

Įvadas ir tikslai

Apibrėžimas

Važinėjimo dviračiu į mokyklas kampanijos vykdomos tam, kad mokiniai, tėvai ir mokyklos personalas gautų informacijos apie saugų naudojimąsi dviračiais bei, kad dviračiai taptų saugia, smagia, kasdiene transporto priemone vaikams (ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams). Į tai įeina mokymas saugiai naudotis dviračiu, dviračių sporto įtraukimas į mokyklos programą, dviračių kelių įrengimas aplink mokyklą, kelionės į mokyklą plano sukūrimas.

Funkcija/Tikslai

Tam, kad tėvai leistų vaikams važiuoti į mokyklą dviračiu, jie turi būti ramūs dėl jų saugumo, o vaikai žinoti, kad dviratis yra jiems tinkama transporto priemonė. Važiavimo į mokyklą dviračiu kampanijos vykdomos tam, kad reklamuotų dviračių kultūrą, kad dviratis vaikams atrodytų kaip tinkama ir smagi susisiekimo priemonė, tėvai dviračius laikytų saugia ir sveika transporto priemone, o mokykla demonstruotų paramą tokiam pasirinkimui, įrengdama reikiamą infrastruktūrą ir paremdama kitokias su dviračiais susijusias iniciatyvas.

Pritaikymo galimybės

Važiavimo į mokyklą dviračiu kampanijos gali būti vykdomos tose mokyklose, kurias lankantys mokiniai gyvena atstumu, tinkančiu vykti dviračiu, tačiau nepaisant to, vaikai į mokyklą vežami automobiliais ir galbūt dėl šių automobilių, aplinka šalia mokyklos tampa nesaugi.

Važiavimo į mokyklą kampanijos efektyviausios tuose miestuose ir miesteliuose, kur nedaug žmonių naudojasi dviračiais, o tėvai neramūs dėl vaikų saugumo gatvėse. Tačiau netgi ir tuose miestuose, kur daugiau dviratininkų, mokyklose pastebimas tėvų automobilių skaičiaus didėjimas, kas lemia užterštą ir mažiau saugią aplinką vaikams.

Tikslinė grupė

Kadangi kampanijos tikslas yra padrąsinti vaikus važiuoti į mokyklas dviračiais, reikia, kad šiose kampanijose dalyvautų ne tik tėvai, mokytojai, bet ir mokyklų administracijos darbuotojai.Įgyvendinimas

Partneriai


Kampanijos planavimas

Važiavimo į mokyklas dviračiu kampanijos gali būti organizuojamos mokyklos viduje, jei yra tinkamų tam žmonių. Tačiau efektyviau yra sudaryti sutartį su vykdytoju iš išorės, kuris sukurtų programą, teiktų paramą, prižiūrėtų kampanijos vykdymą tam tikrą laiko tarpą.

Sustrans“ sukūrė programą pradinėms mokykloms Jungtinėje Karalystėje, o Graz miestas Austrijoje sukūrė vietinę programą, skatinančią darželinukus ir jų tėvus važinėti dviračiais. Daugiau informacijos Gerų pavyzdžių skyriuje.

Jei norite sužinoti apie panašias programas, kreipkitės į vietines dviratininkų organizacijas ir tinklapyje www.ecf.com/4_1

Važiavimo į mokyklas dviračiu kampanijų sudedamosios dalys

Kampanijos koordinatoriaus užduotys:

Kainos aptarimas

Jei jūsų rajono mokykloje nevyksta važinėjimo į mokyklą dviračiu kampanija, gali būti naudinga susisiekti su kitomis mokyklomis, kurios tokias kampanijas vykdo ir tokiu būdu pasidalinti išlaidas.

Koordinatoriaus samdymo išlaidos taip pat gali būti pasidalinamos tarp kelių mokyklų arba tarp savivaldybės atstovų ir mokyklų.

Greičiausiai prireiks lėšų infrastruktūros sukūrimui.

Mokykla gali nupirkti keletą dviračių savo reikmėms, kad vaikai, kurie neturi dviračių, galėtų jais naudotis mokantis jais važiuoti ir saugiai vairuoti. Darželiuose gali būti perkami dviračiai be pedalų, skirti vaikučiams išmokti laikyti pusiausvyrą prieš jiems pradedant naudotis įprastais dviračiais.

Miestuose, kuriuose dviračių transportas paplitęs, ko gero reikėtų mažiau investicijų, nei miestuose, kur dviračiai dar nepopuliarūs.

Analizė

Stiprybės

Silpnybės

Sėkmės veiksniai

Poveikio vertinimas

Po to kai programa yra pilnai įgyvendinta, galima atlikti skaičiavimus kas tam tikrą laiką, kiek vaikų vyksta į mokyklą dviračiu.Geros praktikos pavyzdžiai

1pavyzdys

Važiuok dviračiu“ („Bike It“) – Jungtinės Karalystės miestuose ir miesteliuose

Bike It“ (Sustrans programa – www.sustrans.org.uk)

dirba tiesiogiai su mokyklomis, skatina vaikus važinėtis dviračiais ir vykti dviračiais į mokyklas, padeda mokykloms rengti dviračių maršrutų planus, remia dviratininkų varžybas mokyklose, demonstruoja, kad dviračiai yra populiarus sprendimas tarp vaikų ir tėvų.

„Bike it“ programa vykdoma nuo 2005 metų ir yra atliekama 55 miestuose ir miesteliuose visoje Jungtinėje Karalystėje. „Bike It“ atstovas dirba su kiekviena mokykla atskirai vienerius metus, sukuria dviračiams palankią atmosferą ir atlieka įdirbį, kad jam baigus darbą pati mokykla galėtų toliau vykdyti tą programą.

Freeform 24

Kampanija finansuojama iš įvairių šaltinių: vietinės savivaldybės lėšomis, sveikatos įstaigų lėšomis, Anglijos dviratininkų asociacijos lėšomis, iš loterijos fondo ir nacionalinės dviratininkų gamintojų ir pardavėjų asociacijos lėšų.

„Bike It“ programa paskatino nemažai mokinių vykti į mokyklas dviračiais.

Daugiau informacijos galite rasti adresu www.sustrans.org.uk/bikeit arba susisiekiant su Mike Madin, „Bike It“ projekto vadybininku mike.madin@sustrans.org.uk.

Visi miestai ir miesteliai, kurie dalyvauja „Bike It“ programoje, yra miestai pradininkai, kur dviratininkai sudaro nuo 1 iki 3 % gyventojų.

2 pavyzdys

Mobilumo valdymas vaikų darželiuose: „Geriausia pradėti jaunam“ (“There is nothing like starting young”), Graz miestas, Austrija


2009 metais, Austrijos mieste Graz (255 000 gyv.), buvo pradėta vykdyti ES projekto „LIFECYCLE“ programa, skirta vaikų darželiams, kuri įtraukė 46 vaikų darželius (115 vaikų grupių). Kiekviena grupė gavo po keletą dviratukų, kad galėtų išmokyti vaikus važinėtis dviračiu. Buvo išleista speciali knygutė apie dviračius ir dviratininkus, o vaikai, išmokę važinėtis, gavo sertifikatus „Aš galiu važiuoti dviračiu“. Taip pat buvo imtasi veiksmų, skatinančių tėvus retinti kelionių skaičių automobiliu, vežant vaikus į darželį.


Daugiau informacijos rasite čia: www.eltis.org/study_sheet.phtml?study_id=2170&lang1=en arba susisiekę su Margit Braun, braun@fgm.at.

Graz mieste maždaug 14% žmonių naudojasi dviračiais.

Freeform 16

Freeform 16

Targeted Cycling Campaigns – Schools page 4 of 4