Give Cycling a Push

Implementation Fact Sheet

STextBox 10katinimas/ SĄMONINGUMO DIDINIMAS

Plačios skatinimo kampanijos

Apžvalga

Dviračiai gali būti pardavinėjami lygiai taip pat, kaip ir pardavinėjami automobiliai, kuomet gamintojai naudoja emocijomis grįstą reklamą, kad parduotų idėją apie gyvenimo būdą su naująja transporto priemone.

Įvadas ir tikslai

Apibrėžimas

Reklaminės kampanijos tikslas – „parduoti“ naudojimosi dviračiu idėją tiems, kurie šiuo metu nesinaudoja dviračiais, ir sukurti teigiamą dviračių transporto įvaizdį visuomenėje. Panašiai kaip reklamuojant automobilius, skatinamas tam tikras gyvenimo būdas, taip ir sėkminga dviračių skatinimo kampanija reklamuoja dviračių transporto idėją.

Funkcija/Tikslai

Miestuose, kurie propaguoja dviračių transportą, skelbiamos įvairios kampanijos, kurios skatina dviračių naudojimo kultūrą. Apdovanojami tie, kurie jau naudojasi dviratėmis transporto priemonėmis, o tie, kurie dar nesinaudoja, skatinami tai daryti.

Miestai, kurie dar tik pradeda tokias kampanijas, skatina piliečius apgalvoti iš naujo dviračių teikiamą naudą ar iš vis pradėti apie tai galvoti.

Galimybės/Pritaikymas

Plačios dviračių transporto reklamos kampanijos yra naudingos miestuose, kurie jau propaguoja dviračių naudojimą. Miestuose, kuriuose dar tik pradedama skatinimo naudotis dviračiais programa, pradžioje reikėtų investuoti į infrastruktūros sukūrimą ir švietimą, kad vėliau būtų ką reklamuoti potencialiems dviratininkams. Nereiktų investuoti į reklamą, kol nesukurta infrastruktūra.

Tikslinė auditorijaĮgyvendinimas

Plati dviračių transporto reklamavimo kampanija turėtų būti rengiama tik tuomet, kai jau atlikti kiti su tuo susiję darbai (infrastruktūros sukūrimas, dviračių kelių žemėlapio sudarymas, įrengti laikikliai dviračiams ir pan.)

Galimi partneriai

Kampanijos planavimas

Daugumoje „miestų pradininkų“ 75 % dviratininkų sudaro vyrai, tuo tarpu miestuose, kuriuose dviračių transportas gerai išvystytas, šis skaičius yra maždaug 50-50. Profesionalios reklamos agentūros turėtų atlikti tyrimus, kurie padėtų atskleisti tikslinę auditoriją ir kas patrauktų jos dėmesį. Pvz.:

Visada reikia orientuotis į tuos žmones, kuriuos norėtumėte pritraukti prie dviračių transporto, o ne į jau besinaudojančius dviračiais.

Analizė

Stiprybės

Įrodyta, jog emocijomis grįstos pardavimo/skatinimo frazės veikia efektyviau, nei grįstos logika.

Silpnybės

Reklamos kampanijos, kurios yra plačios ir efektyvios, dažniausiai yra ir brangios.

Sėkmės veiksniai

Didelė reklamos kampanija privalo būti rengiama kartu su kitomis programomis ir

veiksmais, kurie skatina naudotis dviračiais.

Poveikio vertinimas

Tipinė gyventojų apklausa padės suprasti kaip miesto gyventojai supranta dviračių transportą ir kiek dažnai jie patys naudojasi dviračiais.

Sėkmingos praktikos pavyzdžiai

1pavyzdys

Bici Bolzano/Fahrrad Bozen – Bolzano (IT)

Dvikalbis (italų/vokiečių) Bolzano miestas įgyvendino profesionalią reklamos kampaniją – parduoti miestiečiams dviračių transporto idėją ir pasiekti naudojimosi dviračiais tikslus. Jie sukūrė „tapatybę“, kuri pristato dviračių mobilumą mieste, o reklamos kampanija užtikrina, kad toji „tapatybė“ yra suprantama kaip laukinė ir suvokiama teigiamai. Bici Bolzano/Fahrrad Bozen logotipas naudojamas ant visų įmanomų dviračių reklamavimo priemonių, įskaitant ir lankstinukus, informacijos stovus, internete, kino teatrų stenduose, ant atvirukų. Logotipą lengva atpažinti ir susieti su teigiama dviračių transporto idėja.

Viena iš reklamos kampanijos dalių Bolzano mieste yra ir dviračių barometras (žiūrėti dalį „Dviračių barometrai“).Bolzano yra miestas, kuriame dviračių transportas yra populiarus. Dviračių transportu 2002 metais naudojosi 20 % gyventojų, o 2005 - 25%.

2

  1. I bike CPH” – „Aš minu dviratį KPH“, Kopenhaga (DK)

Kopenhagos miestas, parduodamos savo idėją „Aš minu dviratį KPH“ miestiečiams ir visam pasauliui, parduoda idėją apie tai, jog Kopenhaga yra geriausias miestas dviratininkams. Tai, kad užsieniečiai laiko Kopenhagą draugiška dviratininkams, veikia ir pačius miestiečius bei kuria teigiamą atmosferą dviračių transportui.

Kopenhagai labai sekėsi reklamuoti savo miestą kaip dviratininkų miestą. Terminas „kopenhagenuotis“ (to Copenhagenize), tapo sinonimu termino, kuris kuriant miestus, reiškia, jog koncentruojamasi ne į automobilių transportą, o į pėsčiuosius ir dviratininkus, teikiant naudą miestiečiams ir aplinkai.

Žinoma, reklamos kampanija yra tik nedidelė dalis daug didesnio veiksmų plano, kuris plečia dviračių transportą Kopenhagoje.

Šiuo metu kiekvieną dieną dviračiais važinėja 36 % Kopenhagos miestiečių. Tikslas – 2015 metais pasiekti, kad tai būtų 50 %.

Broad Promotional Campaigns page 3 of 3